Hyppää sisältöön

Tietoa romanssihuijauksista

Tietoa romanssihuijauksen ilmiöstä

Alla on Nettideittiturvan tuottamia artikkeleita, joita pääset lukemaan klikkaamalla otsikkoja.

Mikä on romanssihuijaus?

Romanssihuijaus on talouspetos, jossa sen tekijällä on tarkoitus huijata rahaa. Romanssihuijauksen kokija kokee olevansa (etä-)parisuhteessa, vaikka todellisuudessa hänen viestittelykaverinaan on rikollinen tai rikollisjoukko. Rikostilastoissa romanssihuijaukset raportoidaan rakkauspetos-nimikkeen alla. Suomessa menetettiin vuonna 2023 romanssihuijauksiin ja dokumenttipetoksiin 10,4 miljoonaa euroa (Finanssiala ry).

Ilmiöön liittyy vahvaa stigmaa, ja sen vaikutukset kokijoille ovat taloudellisten seurausten lisäksi lukemattomat – häpeän, syyllisyyden ja masennusoireiden lisäksi kokija joutuu kohtaamaan todellisuuden, jossa haavekuva romanttisesta suhteesta romuttuu. Psyykkisten vaikutusten lisäksi moni kokija kohtaa taloudellisia haasteita, kuten velkaantumista. Usein romanssihuijauksen kokeminen johtaa myös sosiaalisten läheissuhteiden heikkenemiseen, sillä ilmiöön voi liittyä myös läheisistä eristämistä. Myös velkaantuminen voi aiheuttaa ristiriitoja läheisten kanssa.

Romanssihuijauksen eteneminen

Romanssihuijaukset noudattavat usein tyypillistä kaavaa:

kuvituskuva

Yhteys kokijaan eli yhteydenotto tapahtuu joko sosiaalisen median palveluissa tai nettideittipalveluissa. Tekijä saattaa lähettää samanlaisen ensimmäisen viestin samanaikaisesti lukemattomille profiileille luodakseen ensimmäisen kontaktin.

Ottaessaan kohteeseensa yhteyttä romanssihuijari pyrkii vaikuttamaan luotettavalta ja menestyvältä. On tavallista, että tekijä kertoo työskentelevänsä arvostetussa ammatissa, kuten esimerkiksi sotilaana, lääkärinä tai yritysjohtajana. Valheensa tukena tekijä hyödyntää näissä ammateissa oikeasti työskentelevien ihmisten kuvia.

Luottamussuhdetta tekijä rakentaa kokijaan jopa useiden kuukausien ajan. Vastavuoroista viestittelyä jatketaan, kunnes kokija on alkanut luottaa tarpeeksi tekijään, ja romanttinen suhde on muodostunut vahvaksi.

Kun huijauksen kohde luulee olevansa aidossa romanttisessa suhteessa, saattaa hänen arviointikykynsä laskea merkittävästi. Rakastuneena ihminen ei osaa ajatella selkeästi, jolloin esimerkiksi älykkyydestä, koulutuksesta tai maalaisjärjestä ei juurikaan ole apua.

Mikäli kokija alkaisikin epäillä romanttisen viestittelykaverinsa aikeita, voi syntynyt luottamussuhde pysyä vahvana. Huijauksen kohde saattaa sivuuttaa kaikenlaiset hälytysmerkit ja jättää tekijän tarinan aukot ja epäjohdonmukaisuudet huomiotta.

Rahan vaiheessa alkavat tekijän pyynnöt taloudellisen edun saamiseksi. Usein tekijä tarvitsee kiireellisesti taloudellista apua kokijalta, esimerkiksi mahdollistaakseen ensimmäisen kasvokkaisen kohtaamisen tai välttääkseen kriisitilanteen arjessaan. Luottamussuhteen muodostamisella varmistetaan kokijan emotionaalinen sitoutuminen ja varmistetaan hänen lähettävän rahaa tekijälle.

Vasta näiden vaiheiden jälkeen voidaan sanoa romanssihuijauksen seuraavien vaiheiden eroavan kokijan ja tekijän kohdalla.

Kokijalla saattaa vähitellen herätä epäilys tilanteesta. Hän voi alkaa kyseenalaistamaan koettua romanssia ja kertoa epäilyksistään läheisilleen tai tekijälle. Tekijän vaihtoehtoina on joko kadota verkkokeskustelusta (ns. ghosting) tai pyrkiä vahvistamaan tunnesidettä kokijaan ja vakuuttamaan luotettavuuttaan, jotta huijaus voi jatkua.

Romanssihuijauksen viimeinen vaihe on tilanteen paljastuminen. Kokija jää yksin tilanteeseen, jossa hän on kärsinyt taloudellisia tappioita ja pettynyt tilanteen todellisuudesta. Kokijassa herää usein voimakkaita tunnereaktioita, ja hänen voi olla myös vaikeaa hyväksyä koetun rakkauden olleen tosiasiassa häneen kohdistunut talousrikos. Tässä vaiheessa tekijä katoaa kokijan elämästä, ja tilanteesta riippuen joko joutuu kantamaan rikosoikeudellisen vastuun teoistaan tai selviää ilman seuraamuksia. Kokijan ratkaistavaksi jää, tekeekö hän rikosilmoituksen ja kuinka hän käsittelee tapahtuneen.

Ilman apua ja tukea tilanteeseen ei tule jäädä – useat tahot auttavat kokijaa tapahtuneen käsittelyssä. Yhteystiedoistamme löydät Nettideittiturva-tiimin tiedot. Voit olla meihin yhteydessä luottamuksellisesti tukea saadaksesi.

Eikö romanttinen viestittelykaverini olekaan olemassa?

Romanssihuijatuksi voi päätyä meistä kuka tahansa. Voidaan kuitenkin todeta, että on olemassa altistavia tekijöitä, jotka voivat tehdä ihmisestä haavoittuvaisemman romanssihuijauksen edessä. Yksinäisyys, yllättävät elämän kriisit tai ruosteessa olevat digitaidot ja puutteellinen mediakriittisyys voivat olla tekijöitä, jotka altistavat romanssihuijauksille. On myös havaittu altistavia persoonallisuuden piirteitä, kuten impulsiivisuus, kiltteys, neuroottisuus, luotettavuus ja taipumus riippuvuuskäyttäytymiselle.  

Pitkäaikainen kaipuu kumppanin löytämisestä voi sysätä kenet tahansa hakemaan romanttista viestittelykaveria erilaisilta nettideittailufoorumeilta. Nettideittailussahan ei ole mitään väärää, mutta nettideittailufoorumeille hakeutuu myös romanssihuijareita. Miten mikään muka voisi mennä vikaan, kun nettideittiprofiilin henkilö vaikuttaa unelmien haavekuvakumppanilta?

Romanttisia viestejä satelee vuorokauden ympäri, vaihdetaan kuulumisia päivittäin, jaetaan henkilökohtaisiakin asioita. Keskustelu ja kirjoittelu voi tuntua jopa terapeuttiselta. Tutustutaan ja suunnitellaan tulevaisuutta yhdessä. Yllättäen käykin ilmi, että romanttinen viestittelykaverisi onkin käynyt usein Suomessa ja tuntee alueen, jossa asut. Yhteinen tulevaisuuden rakentaminen tuntuu jopa helpolta, vaikka keskustelukumppani sillä hetkellä asuu toisella puolella maapalloa ja on sellaisissa työtehtävissä, jotka herättävät vain enemmän luottamusta ja ihailua.

Romanssihuijauksen perinteinen kaava

Romanssihuijausten tekijät noudattavat petoksissa yleensä samankaltaista kaavaa. Toki poikkeuksiakin löytyy, mutta yleensä kaikki alkaa siitä, että etsitään yhteistä kokemuksen pintaa kokijan kanssa.  Romanssivaiheessa jaetaan samoja kiinnostuksen kohteita, jaetaan samanlainen elämäntilanne tai jokin muu luottamusta herättävä asia, joka sysää kokijaa vain syventämään keskustelua romanssihuijarin kanssa.

Voidaan sanoa, että huijarit toimivat psykologisesti taitavasti. He etsivät kokijasta tietoa sosiaalisen median profiilien perusteella, ja osaavat näin kirjoittaa juuri oikeat sanat kokijalle. Huijarit osaavat kirjoituksissaan hyödyntää tunteisiin vetoavia piirteitä, jotka vahvistavat kokijan uskollisuutta ja kunnioitusta romanttista viestittelykaveria kohtaan. Kokijan haavekuva vahvistuu intensiivisen kirjoittelun ohella romanttisesta viestittelykaverista, ja näin etäparisuhde alkaa. Luottamuksellisen kiintymyssuhteen vahvistaminen ja rakentaminen voi kestää viikosta vuosiin. Yleisin aika ennen ensimmäistä rahapyyntöä on noin 6–8 kuukautta, toki tästä löytyy myös poikkeuksia. 

Romanssihuijarit pyrkivät eristämään kokijan intensiivisellä viestittelyllä. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä läheiset ja luottamukselliset ihmissuhteet ovat sekä romanssihuijauksilta suojaavia että niistä toipumista edistäviä tekijöitä. Joissain tapauksissa on havaittu myös, miten romanssihuijari vähättelee ja halventaa kokijan sosiaalisia suhteita päämääränään saavuttaa kokijan eristäminen sosiaalisista suhteistaan.

Etäparisuhteen kokemuksen vahvistuessa ihastumisen ja jopa rakastumisen tunteet vahvistuvat niin, että kokija voi kokevansa olevan energinen, hyväntuulinen ja haavoittumaton. Tässä vaiheessa kokijan tilannetta voidaan ymmärtää haavoittumattomuuden harhan kautta. Läheisten huolestuneet ja kriittiset sanat mahdollisesta huijauksesta eivät löydä kokijan kokemukseen liittyvää tarttumapintaa. Näin ollen romanssihuijarit tietävät tarkalleen, miten etenevät romanssivaiheesta pikkuhiljaa seuraavaan pistosvaiheeseen.

kuvituskuva
Prosessin jälkimmäiset vaiheet voivat mennä limittäin tai niissä voidaan palata taaksepäin.

Romanssista pistosvaiheeseen

Pistosvaiheessa romanssivaiheen kupla puhkeaa ensimmäisen kerran. Romanttinen viestittelykaveri kertoo olevansa tilanteessa, johon luonnollisesti kokija tuntee tarvetta puuttua ja auttaa häntä. Tilanteet voivat olla niin koukeroisia, että niiden kulku kuulostaa enemmän Nordic Noir -draamasarjan käsikirjoitukselta kuin todelliselta elämältä. Nettiheilan yllättävä onnettomuus, potkut työpaikasta, läheisen kuolema ja hautajaisten järjestely, tavaran lähettäminen kohteeseen x, jotta hänen henkensä säästyy. Erikoisen tilanteesta tekee myös se, että kaikki edellä mainitut asiat tapahtuvat yhtä aikaa.

Rahanpyyntöön tähtääviä tilanteita on yhtä monta kuin on romanssihuijareitakin. Toisaalta pieniä rahasummia voidaan pyytää arkisiin tilanteisiin, vedoten yhteisiin keskusteluihin. Romanssihuijarit ovat taitavia manipuloimaan kokijan reagoimaan tilanteisiin nopeasti. Paineentunnulla ja kiristämisellä luodaan kokijalle hätää, jotta rahapyynnön tekeminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. 
 
Rahojen lähettämisen jälkeen voi olla, että romanssihuijari siirtyy seuraavaan kohteeseen. Tässä kohtaa kokijalla voi herätä jopa huolta, mihin romanttinen viestittelykaverini on kadonnut? Hetken radiohiljaisuuden jälkeen voi tulla vielä useita rahapyyntöjä. Romanssihuijari pyrkii vahvistamaan etäparisuhteen tuntua, vaikka kokija alkaa epäillä tämän tarkoitusperiä. Aikaisemmat piilotetut epäilyksen ajatukset ja tunteet saattavat tässä kohtaa nousta pintaan kokijan mielessä. Haavekuva etäparisuhteesta alkaa romuttua. Samaan aikaan kokijan taloudellinen tilanne saattaa olla velkaantunut ja haastava rahan lähettämisen seurauksena.

Shokista kohti toipumista

Shokkivaiheessa kokijoiden voi olla haastavaa erottaa romanttista viestittelykaveria taustalla olevasta rikollisesta. Kokijalla saattaa esiintyä unettomuutta, ahdistusta, masennusta ja kaipuuta romanssivaiheen intensiiviseen kirjoitteluun. Shokkivaiheessa realiteetit nettikumppanista alkavat näyttäytyä kokijan todellisuudessa karmivalta. Läheisten sanat mahdollisesta huijauksesta palautuvat mieleen ja kokija saattaa alkaa etsiä apua tai tietoa ilmiöstä. Shokkivaiheesta voi seurata vihan tai koston hautomisen vaihetta. Kostaminen tai siitä fantasiointi voi hetkellisesti voimaannuttaa kokijaa. Tilanteen realisointi lempeästi edistää kokijan siirtymistä shokkivaiheesta toipumiseen, toisin kuin kostotarkoituksissa tehdyt vastahuijaukset.  

Toipumista voi haastaa paine korjata nopeasti taloudellinen tilanne kuntoon. Täytyy muistaa, että henkinen toipuminen romanssihuijauksesta kulkee taloudellisen tilanteen eheytymisen rinnalla. Romanssihuijaukseen saattaa liittyä läheisten luottamuksen pettämistä. Velkaantuminen ja suuret lähetetyt rahasummat saattavat ovat saattaneet hiertää lähisuhteita. Tällöin henkiseen toipumiseen kuuluu myös se, että yhteys läheisiin ja luottamussuhde rakennetaan uudelleen. Tärkeintä kuitenkin olisi tukea kokijaa romanssihuijauksen jälkeen niin, ettei mahdollinen uusi huijaus alkaisi jälleen.

Tilanteen paljastuminen läheisille voi toisaalta purkaa pitkäkestoisesta salailusta johtunutta painetta ja helpottaa kokijan todellisuutta. Romanssihuijauksen paljastumiseen liittyy samalla myös etäparisuhteen päättyminen. Luonnollisesti sydänsurujen käsittelyyn kuuluvat pettymyksen tunteet sekä yhteisistä haaveista irti päästäminen. Romanssihuijauksesta syntynyt syvä häpeän tunne hälvenee sitä myötä, kun omaa kokemusta saa jakaa turvallisesti. Toipuminen vie aikaa ja kokija tarvitsee paljon itsemyötätuntoa itselleen tapahtuneen jälkeen. Itsemyötätunto onkin parasta lääkettä toipumisessa. Ammattilaisen tarjoama keskustelutuki voi edistää toipumisen prosessia. Ammattilaisen ohjaamassa keskustelutuessa kokemus romanssihuijauksesta voi pikkuhiljaa sulautua osaksi kokijan elettyä elämää.


Lähteet

ACCC, 2021: Targeting scams: report of the ACCC on scam activity 2020. Australian Competition & Consumer commission https://www.accc.gov.au/about-us/publications/serial-publications/targeting-scams-report-on-scams-activity/targeting-scams-report-of-the-accc-on-scam-activity-2020

Kopp, Christian & Layton, Robert & Sillitoe, Jim & Gondal, Iqbal 2016. The role of love stories in Romance Scams: A qualitative analysis of fraudulent profiles. International Journal of Cyber Criminology.

Peltola, Annika 2022. Kanditutkielma.Romanssihuijauksessa väkivallan uhriksi joutumisen vaikutukset uhrin elämään. https://taloudellinenvakivalta.fi/wp-content/uploads/2022/06/romanssihuijauksessa-vakivallan-uhriksi-joutumisen-vaikutukset-uhrin-elamaan-.pdf

Whitty, Monica & Buchanan, Tom 2012. The Psychology of the Online Dating Romance Scam. University of Leicester. Tutkielma. Saatavilla PDF:nä.

Kuinka tekijä kykenee romanssihuijaukseen?

Verkon romanssihuijaukset ovat jatkuvasti leviävä globaali ilmiö. Valheellisella rakkaudella on petkutettu ihmisiä kauan ennen digiaikaakin, mutta verkkomaailmaan ujuttautuessaan vanha rikosmuoto on saanut käyttöönsä uusia toimintatapoja ja työkaluja. Tavallisesti romanssihuijaus alkaa tekijän yhteydenottona kohteeseensa sosiaalisessa mediassa tai deittisivustolla ja siirtyy sitten sähköpostin, yksityisviestien, puheluiden ja videopuheluiden avulla tapahtuvaan vuorovaikutukseen.

Romanssihuijaus erottuu muista verkkopetoksista siten, että siinä huijauksen kohdetta viekoitellaan taloudellisen hyödyn sijaan romanttisen ihmissuhteen haavekuvalla. On myös erilaisia rahahuijauksen ja rakkauspetoksen yhdistelmiä, joissa huijauksen kohde pyritään saamaan ihastumaan ja sen myötä luottamaan huijariin taloudelliseen voittoon liittyvissä asioissa. Tämän jälkeen huijattava houkutellaan siirtämään rahojaan esimerkiksi tekaistulle kryptosijoitussivustolle äkillisen rikastumisen toivossa.

Rikollisuutta tutkivan tieteen (kriminologian) piirissä tehtyjen tutkimusten mukaan romanssihuijausten tekijät selittelevät rikoksiaan tavalla, jota kutsutaan neutralisaatiotekniikaksi. Rikollista tekoaan eri keinoin oikeuttamalla tekijä pyrkii muun muassa vähättelemään teon vaikutuksia uhrille. Neutralisaatiotekniikan lähempi tarkasteleminen auttaa hahmottamaan romanssihuijausilmiötä, huijauksen tavanomaista kaavaa ja ilmiön ympärillä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

Vastuun kieltäminen ja vahinkojen vähättely suojaavat tekijää

Romanssihuijauksen alussa tekijä pyrkii rakentamaan kohteeseensa kahdenvälisen luottamussuhteen. Kun luottamussuhde on muodostettu, tekijä aloittaa rahan pyytämisen huijattavaltaan, milloin minkäkin tekosyyn varjolla. Huijarit ottavat tavallisesti kohteekseen haavoittuvaisessa asemassa olevan henkilön, joka some- tai nettideittiprofiilinsa perusteella vaikuttaa yksinäiseltä ja romantiikkaa kaipaavalta.

Romanssihuijarit pyrkivät kommunikaatiollaan herättämään kohteissaan erittäin vahvoja tunteita, jotta kohteella syntyisi tunne aidosta ihmissuhteesta. Huijattavan vietteleminen ja vakuutteleminen romanttisen suhteen aitoudesta voi olla pitkä ja aikaa vievä prosessi. Kuukausia kestävä romanttinen viestittely on itseasiassa syy, jonka varjolla tekijä saattaa kieltää vastuun teostaan. Vastuun kieltäminen on neutralisaatiotekniikka, jolla hän vakuuttaa itselleen, että on ansainnut saamansa taloudellisen hyödyn, koska on ollut kohteensa kanssa romanttisessa vuorovaikutuksessa.

Yksinäisyyden lisäksi toinen tärkeä tekijä huijauksen kohteen valitsemisessa on oletettu varallisuus. Kun romanssihuijari havaitsee, että huijattavalla saattaa olla jotain mitä nyhtää, tämä aloittaa ensin pienten ja ajan kuluessa kasvavien rahasummien pyytämisen. Varallisuus on syy, jonka vuoksi rakkauspetosten kohteiksi valikoituu pääsääntöisesti vanhempia henkilöitä – heillä mitä todennäköisimmin on kertynyttä varallisuutta. Rikollinen ei koe varastavansa rahaa, vaan jakavansa sitä uudelleen. Tämä on esimerkki vahingon kieltämisestä, eli neutralisaatiotekniikan muodosta, jolla tekijä pyrkii vähättelemään aiheuttamaansa taloudellista vahinkoa.

Etäisyys tekee huijauksesta helppoa

Aiheesta tehdyn tutkimuksen parissa on todettu, että romanssihuijausten kokijat eivät saa tarpeeksi tukea viranomaisilta, ja että heitä itseään usein syytetään aiheutuneista vahingoista. Syyllisyyden ja syytösten siirtyminen tekijältä kokijan harteille aiheuttaa sen, että vain pieni osa tapauksista ilmoitetaan viranomaisille. Lisäksi vain murto-osa huijauksen kokijoista pystyy avautumaan tapahtumista läheisilleen asiaan liittyvän häpeän ja syyllisyyden vuoksi.  Huijattujen vaikenemisen on esitetty johtuvan osittain myös siitä, että osaan tapauksista voi liittyä huijatulle esitetty lupaus äkillisestä rikastumisesta. Kuten aiemmin totesin, romanssihuijauksiin voi kytkeytyä erilaisia raha- ja sijoitushuijauksia.

Nykyajan romanssihuijaukset eivät ole sidoksissa paikkaan, vaan kyberrikospaikkana toimii koko maailma. Rakkauspetoksen tekijän ja kokijan välinen etäisyys voi etäännyttää tekijän myös emotionaalisesti teon seurauksista. Koska rikollisella ei ole fyysistä yhteyttä uhriin, tämä voi kieltää vastapuolen olevan ylipäätään uhri minkäänlaiseen rikokseen. Uhrin aseman kieltäminen on jälleen yksi neutralisaatiotekniikan muodoista. Osapuolten välinen fyysinen etäisyys mahdollistaa myös sen, että tekijä voi pitää saamaansa taloudellista hyötyä tavallaan maksuna tarjoamastaan romantiikasta. Romanssihuijausten globaalin luonteen ja suurten etäisyyksien vuoksi tekijää on lähes mahdotonta saattaa laillisesti edesvastuuseen teostaan.

Romanssihuijausilmiö on kaikkien asia

Romanssihuijausten tekijät suojaavat itsensä syyllisyydeltä neutralisaatiotekniikalla, eivätkä joudu näkemään tekojensa seurauksia ja aiheuttamaansa inhimillistä kärsimystä. Kun tarkastellaan huijareiden tapoja selitellä itselleen tekojensa oikeutusta, saamme osviittaa heidän toimintatavoistaan. Samalla saamme vihjeitä siitä, miten suojautua romanssihuijareilta, ja mikäli vahinko on jo tapahtunut, voimme avautua sekä viranomaisille että läheisille tapahtuneesta.

Rikolliset poimivat kohteikseen usein kohtalaisen varakkaita, yksinäisiltä ja haavoittuvaisilta vaikuttavia vanhempia ihmisiä. Netissä uuteen romanttiseen viestittelykaveriin törmänneen henkilön kannattaa olla tarkkana erityisesti, jos kuuluu tähän väestöryhmään. Esimerkiksi Nettideittiturvan toimintaohjebingon avulla voi selvittää keskustelukumppaninsa aitouden. Vastuu digitaidoista kuuluu myös läheiselle; jos antaa vaikka vanhemmalleen tai isovanhemmalleen lahjaksi älylaitteen, on hyvä tiedostaa riskit ja varmistaa, että älylaitetta osataan käyttää turvallisesti. Ei kai moottorisahaakaan anneta osaamattomaan käteen?

Romanssihuijauksia koskeva yhteiskunnallinen keskustelu on tällä hetkellä kokijaa syyllistävä. Tämä johtaa siihen, että apua tarvitsevat eivät uskalla hakea apua. Väärälle taholle suuntautuvasta syyllisyydestä aiheutuneen hiljaisuuden vuoksi romanssihuijaukset tulevat edelleen leviämään. Romanssihuijausilmiön kansantaloudelliset vaikutukset ovat huomattavat – suuria määriä suomalaista varallisuutta karkaa muun muassa ulkomaisten rikollisliigojen taskuihin, ja puille paljaille joutuneet kokijat tipahtavat yhteiskunnan tuettaviksi. On hyvä tiedostaa, että rikolliset hyötyvät siitä, että heidän syyllisyytensä siirtyy huijatun kannettavaksi. Syyllistäessämme romanssihuijauksen kokijaa vapautamme tekijän kaikesta vastuusta ja vieläpä maksamme koko lystistä.


Lähteet:

Anesa, Patrizia: Lovextortion: Persuasion strategies in romance cybercrime. Discourse, Context & Media (35) 6/2020, 100398.

Offei, M; Andoh-Baidoo, F.K.; Ayaburi, E.W.; Asamoah,D: How Do Individuals Justify and Rationalize their Criminal Behaviors in Online Romance Fraud? Information Systems Frontiers (24) 8/2020, 475–491.

Rahanpesu osana romanssihuijausta

Romanssihuijauksen kokijan voi yllättää kolminkertainen shokki. Sen lisäksi, että huijatulta viedään rahat ja hänen sydämensä särkyy, saattaa hän itse syyllistyä rikokseen.

Romanssihuijausten tekijät lähestyvät ihmisiä verkossa ja antavat näille valheellisia lupauksia rakkaudesta ja parisuhteesta. Rakennettuaan intiimiä luottamussuhdetta huijattaviinsa he alkavat esittämään uhreilleen jatkuvasti kasvavia rahapyyntöjä, milloin minkäkin äkillistä reagointia vaativan tilanteen varjolla. Romanttiseen viestittelykaveriinsa ihastunut on kiedottu niin taitavasti vahvaan valheiden verkkoon, että antaa tälle rahaa. Lähettäessään rakkaalleen rahaa huijattu asettaa oman taloutensa vaakalaudalle.

Sydämen kautta pankkitilille ujuttautuva romanssihuijaus on taloudellisen hyväksikäytön muoto, joka saattaa mennä vielä rahapyyntöjäkin pidemmälle. Tekijät saattavat suostutella romanssihuijattua vastaanottamaan rahaa tai siirtämään rahaa jollekin tuntemattomalle tilille. Suostuessaan tähän kokija saattaa tietämättään tulla syyllistyneeksi rahanpesuun.

Rahanpesu on tavallisesti osa romanssihuijausta

Rahanpesu on talousrikos, jossa laittomasti hankittujen varojen alkuperä ja omistajat pyritään peittämään. Jotta hämäräperäinen raha näyttäisi lailliselta, sitä siirrellään laillisen maksuliikenteen kautta. Rahanpesu yhdistetään tavallisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja huumekauppaan, mutta sitä esiintyy runsaasti myös romanssihuijausten yhteydessä.

Romanssihuijauksissa rahan alkuperää häivyttämällä yritetään hämätä pankkeja, jotta nämä eivät estäisi rahan siirtymistä huijareiden tileille. Huijauksia tehtaillaan pääasiassa ulkomailta käsin. Romanssihuijattujen rahat myös yleensä päätyvät ulkomaille. Suomessa pankit valvovat lain velvoittamana ulkomaille suuntautuvaa rahaliikennettä ehkäistäkseen rahanpesua. Suoraan ulkomaiselle tilille tehtävä suuri rahasiirto joutuisi todennäköisesti pankin estämäksi, mutta kierrättämällä rahaa usean kotimaisen tilin ja pankin kautta rahaliikennettä on vaikeampaa valvoa.

Kun romanssihuijauksen kokija on ihastunut nettituttavuuteensa ja luottaa tähän, voi huijari suostutella tämän osallistumaan tahattomasti rahanpesuun. Tekijä saattaa väittää, ettei syystä tai toisesta kykene esimerkiksi hoitamaan pankkiasioitaan ja pyytää kokijaa tekemään rahasiirron jollekin tuntemattomalle tilille. Huijari saattaa myös pyytää kokijaa ottamaan rahaa vastaan tuntemattomilta kotimaisilta pankkitileiltä tai jopa siirtelemään varoja omien pankkitiliensä välillä.

Tosiasiassa rahat ovat mahdollisesti peräisin muilta ihmisiltä, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Romanssihuijauksen kokija saattaa tiedostamattaan tulla osaksi kansainvälistä muista huijatuista koostuvaa verkostoa. Tietämättään tällaiseen verkostoon kuuluvia jäseniä erehdytetään liikuttelemaan petoksilla hankittua rahaa toistensa tileillä, jotta rahan alkuperä hämärtyisi. Suostuessaan joko vastaanottamaan rahaa tai siirtelemään sitä toisille tileille romanssihuijattu osallistuu tietämättään rikoksen jälkien peittelyyn.

Rahanpesun rikosoikeudellinen vastuu

Romanssihuijauksen seuraukset ovat sen kokijalle raskaita; sydän on särkynyt, traumaperäiset stressireaktiot ravistelevat koko kehoa ja oma talous on mennyt aivan sekaisin, ehkä jopa loppuelämäksi. Mikäli huijattu on suostunut ottamaan vastaan rahaa tai siirtänyt sitä muille tileille, voi tilanne hankaloitua entisestään, kun joutuu itse rikostutkinnan kohteeksi. Tutkinta voi kestää jopa vuosia. Nettideittiturvalla on asiakkainaan romanssihuijattuja, joita epäillään rahanpesurikoksista. Suomessa on viime aikoina annettu tuomioita rahanpesusta henkilöille, jotka ovat joutuneet romanssihuijatuksi ja syyllistyneet tietämättään rahanpesuun.

Rahanpesuun syyllistyneet olivat vastaanottaneet rahaa netin romanssihuijareilta ja välittäneet sitä eteenpäin. Toinen ehdolliseen vankeuteen tuomittu romanssihuijauksen kokija oli tutustunut Tinderissä miehenä esiintyneeseen henkilöön, jonka antamien ohjeiden mukaan oli ottanut vastaan suomalaisnaisen nimellä siirrettyä rahaa kymmenien tuhansien eurojen edestä ja siirtänyt sitä eteenpäin saksalaiselle ja romanialaiselle tilille. Oman käsityksensä mukaan huijattu oli yrittänyt auttaa nettituttavaansa. Romanssihuijauksissa on erittäin tyypillistä, että huijattu luulee auttavansa viestittelykaveriaan. Äkillisten hätätilanteiden teeskenteleminen on tyypillinen romanssihuijareiden keino saada uhri lähettämään rahaa.

Muiden eurooppalaisten pankkitilien osuus vyyhdissä kertoo osaltaan romanssihuijausten kansainvälisestä luonteesta. Romanssihuijatuista koostuva ns. muulitilien verkosto rahaliikenteineen voi olla hyvinkin laaja. Myös toinen rahanpesusta tuomittu romanssihuijauksen kohteeksi joutunut oli siirtänyt suuria vastaanottamiansa summia eteenpäin ulkomaille, tällä kertaa Nigeriaan ja Etelä-Afrikkaan. Hän oli omien sanojensa mukaan pyrkinyt varmistamaan viestittelijäkaverinsa henkilöllisyyden. Hänen ei katsottu hyötyneen rahasiirroista itse mitenkään. Vaikka käräjäoikeus totesi molempien joutuneen romanssihuijauksen uhriksi, katsoi se heidän siitä huolimatta syyllistyneen tuottamukselliseen rahanpesuun.

Nykyteknologia avustaa rahanpesussa

Romanssihuijarit voivat pestä rahaa ilman viattomista ihmisistä rakentamaansa rahamuuliverkostoa. Hyödyntämällä Suomessakin käytössä olevia kansainvälisiä rahanvälityspalveluita, kuten Western Unionia, Ria Transferia, PayPalia tai Moneygramia, he voivat ottaa huijaamiltaan ihmisiltä vastaan rahaa ilman, että huijattu syyllistyy rahanpesurikokseen. Näiden palveluiden kautta siirtyy maastamme vuosittain valtavia summia huijareiden haltuun ilman, että rahaliikennettä seuraavat tahot pääsisivät tilanteeseen väliin.

Jatkuvasti kehittyvä kryptovaluuttateknologia auttaa myös rikollisia rahanpesussa. Kryptovaluuttojen liikennettä ei ohjaa yksikään valtio tai keskuspankki, joten sitä voi siirrellä anonyymisti verkossa yli maarajojen, suojassa viranomaisten valvovilta silmiltä. Kryptovaluutat helpottavat rahanpesua entisestään; rikolliset voivat anonyymisti liikutella laittomasti hankittua rahaa niin, ettei sen alkuperää ole helppoa jäljittää.

Kryptovaluuttojen ostamiseen ja myymiseen tarkoitetut käteisautomaatit madaltavat kynnystä kryptojen käyttöön. Tiedämme Suomesta tapauksia, joissa romanssihuijauksen kokijat ovat siirtäneet varojaan huijareille esimerkiksi kotimaisen Bittimaatin kautta. Uhrit ovat huijareiden painostamana ja ohjeistamana ostaneet automaateista kryptovaluuttaa syöttämällä niihin käteistä rahaa ja siirtäneet kryptot huijareille. Tällainen toiminta jää pankkien valvonnan ulkopuolelle.

Tunnista romanssihuijaus, älä ryhdy rahamuuliksi

Seuran etsimisessä verkosta ei ole itsessään mitään väärää. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää varmistua siitä, että romanttinen viestittelykaveri on oikeasti se, joka hän väittää olevansa. Jos toista ei ole tavannut verkon ulkopuolella, minkäänlaisiin rahapyyntöihin ei ole syytä suostua – ei silloinkaan, kun hän kertoo olevansa suuressa hädässä.

Uudelta verkkotuttavuudelta ei pidä myöskään ottaa vastaan rahaa, sillä kyseessä on todennäköisesti rahanpesuyritys. On syytä myös suhtautua hyvin vahvalla varauksella tuoreeseen nettituttavuuteen, joka alkaa lupailemaan äkillisen rikastumisen mahdollisuutta esimerkiksi kryptosijoittamisella. Sijoitusasioissa kannattaa kääntyä vaikka oman pankin puoleen. Rakkaus voi löytyä verkkotodellisuudestakin, mutta romanssihuijareiden varalta on oltava ehdottoman tarkkana. Mahdollisen romanssihuijarin tunnistamisen apuna voit käyttää toimintaohjebingoamme.


Lähteet:
poliisi.fi/rahanpesu
rahanpesu.fi
riku.fi/erilaisia-rikoksia/rakkauspetokset-verkossa
yle.fi

Yhteyden katkaiseminen romanssihuijariin

Nettideittiturva suosittelee toimintaohjeissaan yhteyden katkaisemista tilanteessa, jossa on syytä epäillä toista osapuolta romanssihuijariksi. Vaikka epäilys tai jopa varmuus romanssihuijauksesta olisikin syntynyt, ei viestittelyn lopettaminen ole aina helppoa. Pitkään jatkunut viestittely on voinut muodostua rutiiniksi ja tavaksi. Lisäksi syntyneen romanssin unelmasta voi olla vaikeaa luopua. Yhteyden katkaiseminen romanssihuijariin on silti pakollista, jotta huijaus saadaan loppumaan.

Romanssihuijarit koukuttavat kokijan keskusteluyhteyteen

Ei ole lainkaan sattumaa, että romanttista viestittelyä on vaikea lopettaa. Ylitsevuotavilla kehuilla kyllästettyjen viestien lähettely on romanssihuijareiden käyttämä keino, jolla yritetään saada huijauksen uhri ihastumaan ja koukuttumaan keskusteluun. Tällaisessa henkisessä manipuloinnissa on kyse henkisestä ja digitaalisesta väkivallasta, ei turvallisesta nettiromanssista. 

Päivittäin saapuvien kauniiden viestien ja rakkaudentunnustusten keskellä voi olla vaikea uskoa, että viestien lähettäjä haluaisi mitään pahaa. Yhteydenpidon lopettaminen mukavalta ja kiinnostavalta vaikuttavan henkilön kanssa voi tuntua jo lähtökohtaisesti omituiselta; “miksi lopettaisin viestittelyä henkilön kanssa, joka on minulle niin mukava ja kiinnostunut minusta?”  

Kun romanssihuijarin “rakkauspommitus” menee läpi, ja tekijä on saanut uhrinsa kiinnostumaan itsestään, hän alkaa luomaan yhä vahvempaa luottamussuhdetta. Luottamussuhteen ollessa kyllin vahva huijari alkaa esittämään rahanpyyntöjä, jotka kasvavat ajan myötä. Rahaa pyydetään tunteisiin vetoavilla ja kiireen tunnetta synnyttävillä valheilla. 

Nettideittiturvan tukipalveluista apua saaneet ovat kertoneet, että yhteyttä viestittelykaveriin ei ole katkaistu heti, kun tilanne on paljastunut huijaukseksi. Viestittelyä huijarin kanssa on saatettu jatkaa, koska on ajateltu, että niin kauan kuin viestittely jatkuu, suhde saattaa sittenkin osoittautua aidoksi. Yhteyttä on pidetty yllä myös siinä toivossa, että huijarille menetetyt rahat saataisiin vielä takaisin.

Miksi viestittelyn lopettaminen on niin vaikeaa?

Ihmisellä on psykologinen perustarve yhteydelle ja rakkaudelle. Jo pelkästään tämän vuoksi on vaikeaa jättää huomiotta ihastumistaan ja rakkauttaan tunnustava uusi tuttavuus.  Kehen eivät päivittäiset rakkaudentunnustukset ja kauniit viestit vaikuttaisi? 

Tiivis yhteydenpito ja saapuvien viestien paljous on koettu asiakkaidemme parissa sekä koukuttavana että hämmennystä aiheuttavana. Romanssihuijauksen kokeneet kertovat, että ovat tunteneet olevansa ikään kuin jonkin lumouksen vallassa. Eräs asiakas kertoi mielensä jakaantuneen tilanteen vuoksi kahtia; toinen puoli uskoi suhteeseen ja toinen puoli tiesi tilanteen olevan huijaus, mutta nämä kaksi puoliskoa eivät lainkaan kohdanneet. 

Ihastuneena ja rakastuneena ihminen jättää huomaamatta uuden kumppanin vähemmän viehättäviä puolia. Jos romanssihuijarin sepittämä tarina ei aivan pysy kasassa, ja siinä on öljynporauslautan kokoisia aukkoja, ihastunut mieli pyrkii selittämään epäjohdonmukaisuudet niin, etteivät ne ole orastavan nettiromanssin tiellä. Yksi kokijoista on kertonut, kuinka suhteesta muodostui romanssihuijarin valheiden kannattelema kupla, jota mikään ei voinut puhkaista. 

Romanssihuijarit ovat taitavia hämärtämään uhrien tilannekuvaa mutkikkailla tarinoillaan. Yksi kokijoista kertoo alkaneensa epäillä omaa muistiaan huijarin sepittämien sekavien ja monimutkaisten valheiden äärellä. Vaikka epäilyksiä tilanteen todellisesta luonteesta jossain vaiheessa nousisikin, voi takaraivossa silti kolkuttaa kysymys: mitä jos tämä onkin aitoa?

Huijauksen tunnistamisesta yhteyden katkaisemiseen

Epäilyttävän etäsuhteen lopettaminen on sen vaikeudesta huolimatta mahdollista. Aluksi on hyvä varmistaa, onko kyseessä mahdollisesti huijaus. Jos seuraavien romanssihuijauksen tunnusmerkkien perusteella epäilee omaa nettiromanssiaan, tulisi yhteys katkaista välittömästi: 

  • Kumpi otti ensin yhteyttä: Lähes poikkeuksetta romanssihuijarit lähettävät ensimmäisen viestin. 
  • Sovelluksesta toiseen siirtyminen: Huijarit pyrkivät pian yhteyden muodostamisen jälkeen siirtämään keskustelun yksityisille viestialustoille (mm. Telegram, WhatsApp, Signal), jotta keskustelua olisi vaikeampi jäljittää. 
  • Tiivis yhteydenpito: Intensiivisellä viestittelyllä verkkorikolliset yrittävät rakentaa luottamusta ja koukuttaa keskusteluun.  
  • Vahvat tunteet: Huijarit teeskentelevät ihastumista – usein jo ensimmäisestä viestistä lähtien. 
  • Raha ja arvoesineet: Tämä on se syy, miksi huijarit ylipäätään lähestyvät ihmisiä verkossa. Henkilön profiili voi olla kaikin puolin vakuuttava ja hänen tarinansa uskottava, mutta viimeistään silloin, kun tämä pyytää jotakin, hälytyskellojen tulisi soida. Rahan lisäksi huijarit voivat pyytää esimerkiksi lahjakortteja, puhelimia tai kryptovaluuttaa. 

Lue lisää huijarin tunnistamisesta toimintaohjeistamme.

Huijarit luottavat siihen, että uhri on siinä määrin tilanteen hämmentämä, ettei hänelle ole helppoa lähteä pois tilanteesta.  Jotkut kokijoistamme ovat kertoneet, etteivät ole lopettaneet keskustelua huijauksen paljastuttua, sillä he ovat halunneet päästä sanomaan huijarille viimeisen sanan helpottaakseen oloaan. Oman pahan olon suuntaaminen huijariin on kuitenkin riskialtista; niin kauan, kun yhteys on auki, huijari voi päästä taas henkisesti niskan päälle ja jatkaa huijausta.

Yhteyden onnistunut katkaiseminen vaatii vaikenemisen

Jotta huijaus saataisiin loppumaan, huijarin viesteihin ei kannata vastata. Tekijät haluavat pitkittää huijausta ja pitää yhteyttä uhreihin, joilta on vielä odotettavissa rahaa. Siksi nämä saattavat aluksi piinata pommittamalla viesteillä. Onnistunut keskustelusuhteen lopettaminen voi vaatia useamman kuukauden radiohiljaisuuden. 

Viesteihin vastaamatta jättäminen edistää toisinaan myös tapahtuneesta toipumista; radiohiljaisuus voi tuoda huijatulle vallantunnetta ja vahvistaa tämän omia rajoja. Romanssihuijarin someprofiilin ja numeron estäminen auttaa. Tämän jälkeen muilta epäilyttäviltä tileiltä voi tulla jonkin aikaa kalasteluviestejä, ja myös ne on syytä jättää huomiotta. Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen vaihtaminen on myös hyvä vaihtoehto. 

Yhteyden katkaiseminen romanssihuijariin voi jättää elämään tyhjiön, jota on vaikea täyttää. Keskusteluyhteyden katkaisemisen onnistumisen kannalta onkin syytä miettiä, millaisia asioita voisi ottaa viestittelyn tilalle omassa arjessaan. Itselle mielekkään sijaistekemisen pohdinta on tärkeää myös siksi, että voi suojautua huijauksilta myös vastaisuudessa. Omaa elämää ei tarvitse muuttaa täysin, mutta pienilläkin asioilla voi olla suuri vaikutus. 

Aina, kun on vuorovaikutuksessa verkossa epäilyttävän henkilön kanssa, viestittelijä altistaa itsensä ja myös läheisensä vaaraan, sillä huijarit käyvät tarkasti läpi ihmisten sometilien kaverilistoja saadakseen uusia uhreja. Keskustelun pitkittäminen koston ja menetettyjen rahasummien palautumisen toivossa opettaa huijareita toimimaan vastedes entistä paremmin ja uskottavammin.

Mikä on Nettideittiturva?

Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteinen Nettideittiturva-hanke kehittää ja tuottaa valtakunnallisesti matalan kynnyksen kohtaavaa tukea romanssihuijauksen kokeneille (uhrit ja läheiset) tilanteen käsittelyyn. Tuki romanssihuijausten tekijöille vahvistaa rikoksetonta elämää ja tukee oman aiemman toiminnan reflektoinnissa. Tarjoamme koulutusta ja tukea kokijoita, kotimaisia tekijöitä ja heidän läheisiään kohtaaville ammattilaisille, sekä tuotamme yleistajuista tietoa romanssihuijausten tunnistamisen, puheeksioton ja ilmiön ymmärtämisen tueksi.

Nettideittiturva on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteuttava kehittämishanke (STEA 2023-2025). Teemme töitä sosiaalipedagogisella työotteella ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön psykodynaamisella viitekehyksellä. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista.

Tietoa romanssihuijauksista muilla sivustoilla

Poliisi

Poliisin toiminnasta kertovassa blogissa rikostutkija Hannu Kortelainen on kirjoittanut romanssihuijauksen alkamiseen liittyvistä seikoista 8.9.2020.

Poliisin blogi: Rakkaushuijaus: Tästä se yleensä lähtee

F-Secure

Suomalainen tietoturvayritys F-Secure on tuottanut paljon hyödyllistä tietoa kyberturvallisuuteen liittyen. Tutustu F-Securen artikkeliin nettideittailun turvallisuudesta: https://www.f-secure.com/fi/articles/is-online-dating-safe.

Digihuijatut

YLE:n Digihuijatut-sarjassa haastatellaan erilaisten verkkohuijausten kohteiksi joutuneita. Ohjelmassa asiantuntijat antavat vinkkejä digimaailman vaarojen välttämiseksi. Juontajana on Juho Keskitalo.

Digihuijatut-sarjaa esittelevä artikkeli: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/05/18/digihuijatut-nain-valtat-nettipetkuttajan-ansan.

Linkki Digihuijatut-sarjan romanssihuijauksia käsittelevään jaksoon: https://areena.yle.fi/1-4477139.

European Banking Federation

Eurooppalaisten pankkien edunvalvontajärjestö EBF jakaa monipuolisesti tietoa erilaisista verkkoavusteisista huijauksista.

European Banking Federationin verkkosivut: https://www.ebf.eu/ebf-media-centre/cyberscams/

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hankkeen (2019-2021) tavoitteena oli ennaltaehkäistä nettihuijauksia ja tarjota apua huijatuille. Hanke tarjosi ilmaista neuvontaa ja koulutusta erilaisista verkon huijauksista. Hankkeen aikana järjestettiin myös vertaistukitoimintaa huijausten uhreille ja heidän läheisilleen.

Hankkeen verkkosivut: https://www.kuluttajaliitto.fi/hankkeet/huijarit-kuriin/

Varo, varmista, varoita -kampanja

Varo, varmista ja varoita on viranomaisten ja yritysten yhteiskampanja digihuijausten torjumiseksi.

Varo, varmista ja varoita -kampanjassa ovat mukana Finanssiala ry, Poliisi, Kuluttajaliitto, Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Kela, Digi- ja väestötietovirasto, Aktia, Danske Bank, DNA, Elisa, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP Ryhmä, POP Pankki, S-Pankki, Säästöpankki, Telia ja Microsoft.

Lisätietoa: https://www.kuluttajaliitto.fi/varo-varmista-varoita/

?

Kaipaatko tukea romanssihuijauksen kysymyksissä?

Romanssihuijauksen kokija tai hänen läheisensä, ole yhteydessä maksuttomaan tukeemme. Tukipalveluihin pääset alla olevasta painikkeesta.