Hyppää sisältöön

Mikä on Nettideittiturva?

Yleinen

Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteinen Nettideittiturva-hanke kehittää ja tuottaa valtakunnallisesti matalan kynnyksen kohtaavaa tukea romanssihuijauksen kokeneille (uhrit ja läheiset) tilanteen käsittelyyn. Tuki romanssihuijausten tekijöille vahvistaa rikoksetonta elämää ja tukee oman aiemman toiminnan reflektoinnissa. Tarjoamme koulutusta ja tukea kokijoita, tekijöitä ja heidän läheisiään kohtaaville ammattilaisille sekä tuotamme yleistajuista tietoa romanssihuijausten tunnistamisen, puheeksioton ja ilmiön ymmärtämisen tueksi.

Nettideittiturva on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteuttava kehittämishanke (STEA 2023-2025). Teemme töitä sosiaalipedagogisella työotteella ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön psykodynaamisella viitekehyksellä. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista.