Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste/ Nettideittiturva-hanke

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 13.2.2018. Selostetta on päivitetty 30.3.2023. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.   

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät  Sosped-säätiön sivuilta.   

1 Rekisterinpitäjä

Nettideittuturva-hanke (2023–2025). Nettideittiturva-hanke on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteiskehittämishanke. Rekisterin vastuuorganisaatio on Sosiaalipedagogiikan säätiö, Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helmi Korhonen
Pääsuunnittelija, Nettideittiturva-hanke, Sosped-säätiö
helmi.korhonen@sosped.fi, 044 371 5455

3 Rekisterin nimi

Nettideittiturva-hankkeen asiakasrekisteri

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Nettideittiturva-hankkeen tarjoaman tuen ja koulutuksen järjestäminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Nettideittiturva-hankkeen sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolistaa.  

Ikä- ja kotipaikkakuntatietoja voidaan käyttää tutkimusaineistona.

Verkossa toimiviin suljettuihin videokeskusteluryhmiin osallistuvien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ryhmän aikana. Erikseen pyydettävällä suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenottoon ryhmien päätyttyä.

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.   

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

Tukimeilin lähettäjä
– Sähköpostiosoite

Chat-päivystykseen yhteydenottaja
– Nimi tai nimimerkki
– Lupa lähettää tietoa Nettideittiturva-hankkeen toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 

Tukipuhelimeen yhteyttä ottava
– Puhelinnumero
– Lupa lähettää tietoa Nettideittiturva-hankkeen toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen)

Verkossa videovälitteisesti käytävät kahdenkeskiset keskustelut:
– Nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, ikä ja puhelinnumero (pakollinen)
– Lupa lähettää tietoa Nettideittiturva-hankkeen toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 

Verkossa videovälitteisesti kokoontuviin suljettuihin ryhmiin ilmoittautuneet:
– Nimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä (pakollinen)
– Lupa lähettää tietoa Nettideittiturva-hankkeen toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 

Ammattilaisten koulutuksiin ilmoittautuneet:
– Nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja ja ammattinimike (pakollinen)
– Lupa lähettää tietoa Nettideittiturva-hankkeen toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 

Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolista 
– Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio
– Lupa lähettää tietoa Nettideittiturva-hankkeen toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 


 6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä. Tiedot rekisteriin kerätään rekisteröidyiltä itseltään (toimintaan osallistuvilta).  

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. 

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.  
Rekisterinpitäjä ei itse kohdista asiakkaille markkinointia ilman asiakkaan lupaa.  

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä. Manuaaliset aineistot hävitetään turvaroskikseen.

Sähköinen henkilörekisteri kahdenkeskisiin videokeskusteluihin ja verkossa toimiviin ryhmiin osallistuvista, sekä palautetta antaneilta sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Keskusteluryhmien, sähköinen henkilörekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa.

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.  Ainoastaan Nettideittiturva-hankkeen työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

10 Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Nettideittiturva-hankkeen yksilö- ja videokeskusteluihin sekä verkkoryhmiin osallistuneista käyttäjistä kerätty henkilötieto säilyy sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa

Itsearviointiin osallistuneiden antama tieto säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä niitä poistettavaksi.

11 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

Tarkastuspyynnön sekä muut omia henkilötietoja koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen.
Kerro pyynnön yhteydessä:
1. Nimi  
2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
3. Onko kyseessä 
– tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen 
– suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen 
– tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen 
4. Onko kyseessä 
– Tukipalvelun asiakkuus (chat-foorumin käyttö, verkkovälitteinen yksilötapaaminen vai verkkovälitteinen ryhmä)  
– Ammattilaisten koulutukseen osallistuvien yhteystietolista 
– Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.  

Poiston jälkeen rekisteritietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. 

12 Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. 

13 Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen päiväys ilmoitetaan johdannossa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Katso lisäksi Sosped-säätiön yleiset käyttöehdot, henkilötietosuoja ja verkkosivujen tietosuoja.

Evästeet 

Pakollisten evästeiden avulla varmistetaan verkkopalvelun tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivuilla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (HTTPS).

Sivustolla käytettävät ei-pakolliset evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä. Toivomme, että hyväksyt myös ei-pakolliset evästeet, joiden avulla pyritään kehittämään sivustoa. Kerättyä tietoa ei käytetä markkinointiin.

Google Analytics 

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muokkaa evästeasetuksia