Hyppää sisältöön

Nettideittiturva

Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteinen Nettideittiturva-hanke tuottaa matalan kynnyksen tukea romanssihuijauksen kokeneille, tekijöille ja heidän läheisilleen valtakunnallisesti. Lisäämme tietoisuutta tuottamalla tietoa romanssihuijauksen ilmiöstä.

Romanssihuijaus tai rakkauspetos on talousrikos, jossa tekijän tarkoituksena on huijata rahaa. Romanssihuijauksen kokija kokee olevansa (etä-)parisuhteessa, vaikka todellisuudessa häntä vastassa viestittelykaverina on rikollinen tai rikollisjoukko. Suurten taloudellisten menetysten lisäksi romanssihuijaukset aiheuttavat kokijoilleen ja heidän läheisilleen häpeää, velkaantumista, masennusta, ahdistusta sekä sosiaalisten suhteiden ristiriitoja. Tekijälle romanssihuijaukseen syyllistyminen voi aiheuttaa henkisesti vaikeasti käsiteltäviä arvoristiriitoja.

Romanssihuijaukset leviävät Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2023 Suomessa menetettiin dokumentti- ja rakkauspetoksiin 10,4 miljoonaa euroa (Finanssiala ry 2023). Vuonna 2022 vastaava menetetty rahasumma oli 9 miljoonaa euroa (Finanssiala ry 2023).

Nettideittiturva kehittää matalan kynnyksen kohtaavaa tukea romanssihuijauksen kokeneille (uhrit ja läheiset) tilanteen käsittelyyn. Tuki suomalaistaustaisille romanssihuijausten tekijöille vahvistaa rikoksetonta elämää ja tukee oman aiemman toiminnan reflektoinnissa. Tarjoamme koulutusta ja tukea kokijoita, tekijöitä ja heidän läheisiään kohtaaville ammattilaisille sekä tuotamme yleistajuista tietoa romanssihuijausten tunnistamisen, puheeksioton ja ilmiön ymmärtämisen tueksi. Hankkeen toiminta on valtakunnallista.

Tukea romanssihuijauksen kokijoille, tekijöille ja heidän läheisilleen

Yksilötuki

Maksuttoman, tunnin mittaisen yksilötuen ajan asiakastyöntekijälle voi varata etukäteen varauskalenterista. Yksilötyöskentelyn kesto vaihtelee, tyypillisesti yksilötukeen hakeudutaan 3-5 kertaa. Yksilötuki tarjoaa romanssihuijauksen kokijalle tai hänen läheiselleen mahdollisuuden reflektoida ja käsitellä tapahtunutta luottamuksellisessa suhteessa ammattilaisen kanssa. Tapaamiset toteutuvat joko verkossa Teams-yhteydellä, puhelimitse tai kasvokkain Helsingissä. Yksilötuen ajan voit varata suoraan varauskalenterista tai Tuki-osiosta nettisivuiltamme.

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät alkavat syksyllä 2023. Vertaisryhmät kokoontuvat kasvokkain Helsingin Malmilla Maria Akatemia ry:n tiloissa tai etäryhminä verkossa. Vertaisryhmiä tarjotaan omina kohdennettuina ryhminään romanssihuijauksen kokijoille ja tekijöille. Lisäksi tarjolla on vertaisryhmä romanssihuijauksen kokeneiden läheisille. Vertaisryhmät tarjoavat ammattilaisen ohjauksessa tukea tapahtuneesta toipumiseen ja tilanteen käsittelyyn, sekä vertaistukea toisten saman kokeneiden kanssa. Vertaisryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen Tuki-osiosta nettisivuiltamme.

Puhelinpäivystys

Puhelinpäivystykseen voi hakeutua ammattilaisen ohella kuka tahansa romanssihuijauksen kohdannut tai romanssihuijausta epäilevä. Päivystys on auki torstaisin klo 16-18. Tarkemmat tiedot päivystyksestä löydät Tuki-sivulta.

Tukipalveluumme voivat ottaa yhteyttä niin romanssihuijauksen kokijat, tekijät, heidän läheisensä sekä ammattilaiset.

Ammattilaisille

Ilmiökoulutukset romanssihuijauksen ilmiöstä

Tarjoamme maksuttomia, lyhyitä (kesto 1-2 tuntia) koulutuksia romanssihuijauksen ilmiön tunnistamiseen, sekä romanssihuijauksen kokeneiden kohtaamiseen. Koulutuksia järjestetään niin etä- kuin lähikoulutuksina. Lisäksi koulutuksia voidaan räätälöidä eri työtiimien tai kohderyhmien tarpeiden mukaan tukemaan esimerkiksi puheeksiottoa tai tunnistamaan romanssihuijauksen mahdollisuuksia.

Lue lisää koulutuksista

Verkkokurssi

Olemme toteuttaneet yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa ilmaisen verkkokurssin romanssihuijauksista. Romanssihuijaukset ovat yksi eniten kasvavista kyberrikollisuuden muodoista. Ennen tätä verkkokurssia niiden tunnistamiseen ja vaikutusten ymmärtämiseen on ollut vain rajatusti saatavilla yhteen paikkaan kerättyä tietoa. Ihmisiä kohtaavassa työssä on tärkeää tunnistaa mahdollisesti käynnissä oleva romanssihuijaus tai sen pitkäkestoiset vaikutukset, jotta osana työtä on mahdollisuus tarjota tukea huijauksen kokeneille.

Lue lisää verkkokurssista

Nettideittiturva-tiimi

Helmi Korhonen
Pääsuunnittelija
044 371 5455
helmi.korhonen@sosped.fi
Janina Koski
Hankesuunnittelija
040 159 9710
janina.koski@maria-akatemia.fi
Jimi Tikkanen
Viestinnän suunnittelija
0444202947
jimi.tikkanen@sosped.fi


Nettideittiturva on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteuttava kehittämishanke (STEA 2023-2025). Teemme töitä sosiaalipedagogisella työotteella ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön psykodynaamisella viitekehyksellä. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista.