Hyppää sisältöön

Kuinka tekijä kykenee romanssihuijaukseen?

Yleinen

Nykyajan romanssihuijaukset eivät ole sidoksissa paikkaan, vaan kyberrikospaikkana toimii koko maailma.

Romanssihuijauksen monet alustat

Verkon romanssihuijaukset ovat jatkuvasti leviävä globaali ilmiö. Valheellisella rakkaudella on petkutettu ihmisiä kauan ennen digiaikaakin, mutta verkkomaailmaan ujuttautuessaan vanha rikosmuoto on saanut käyttöönsä uusia toimintatapoja ja työkaluja. Tavallisesti romanssihuijaus alkaa tekijän yhteydenottona kohteeseensa sosiaalisessa mediassa tai deittisivustolla ja siirtyy sitten sähköpostin, yksityisviestien, puheluiden ja videopuheluiden avulla tapahtuvaan vuorovaikutukseen.

Romanssihuijaus erottuu muista verkkopetoksista siten, että siinä huijauksen kohdetta viekoitellaan taloudellisen hyödyn sijaan romanttisen ihmissuhteen haavekuvalla. On myös erilaisia rahahuijauksen ja rakkauspetoksen yhdistelmiä, joissa huijauksen kohde pyritään saamaan ihastumaan ja sen myötä luottamaan huijariin taloudelliseen voittoon liittyvissä asioissa. Tämän jälkeen huijattava houkutellaan siirtämään rahojaan esimerkiksi tekaistulle kryptosijoitussivustolle äkillisen rikastumisen toivossa.

Rikollisuutta tutkivan tieteen (kriminologian) piirissä tehtyjen tutkimusten mukaan romanssihuijausten tekijät selittelevät rikoksiaan tavalla, jota kutsutaan neutralisaatiotekniikaksi. Rikollista tekoaan eri keinoin oikeuttamalla tekijä pyrkii muun muassa vähättelemään teon vaikutuksia uhrille. Neutralisaatiotekniikan lähempi tarkasteleminen auttaa hahmottamaan romanssihuijausilmiötä, huijauksen tavanomaista kaavaa ja ilmiön ympärillä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

Vastuun kieltäminen ja vahinkojen vähättely suojaavat tekijää

Romanssihuijauksen alussa tekijä pyrkii rakentamaan kohteeseensa kahdenvälisen luottamussuhteen. Kun luottamussuhde on muodostettu, tekijä aloittaa rahan pyytämisen huijattavaltaan, milloin minkäkin tekosyyn varjolla. Huijarit ottavat tavallisesti kohteekseen haavoittuvaisessa asemassa olevan henkilön, joka some- tai nettideittiprofiilinsa perusteella vaikuttaa yksinäiseltä ja romantiikkaa kaipaavalta.

Romanssihuijarit pyrkivät kommunikaatiollaan herättämään kohteissaan erittäin vahvoja tunteita, jotta kohteella syntyisi tunne aidosta ihmissuhteesta. Huijattavan vietteleminen ja vakuutteleminen romanttisen suhteen aitoudesta voi olla pitkä ja aikaa vievä prosessi. Kuukausia kestävä romanttinen viestittely on itseasiassa syy, jonka varjolla tekijä saattaa kieltää vastuun teostaan. Vastuun kieltäminen on neutralisaatiotekniikka, jolla hän vakuuttaa itselleen, että on ansainnut saamansa taloudellisen hyödyn, koska on ollut kohteensa kanssa romanttisessa vuorovaikutuksessa.

Yksinäisyyden lisäksi toinen tärkeä tekijä huijauksen kohteen valitsemisessa on oletettu varallisuus. Kun romanssihuijari havaitsee, että huijattavalla saattaa olla jotain mitä nyhtää, tämä aloittaa ensin pienten ja ajan kuluessa kasvavien rahasummien pyytämisen. Varallisuus on syy, jonka vuoksi rakkauspetosten kohteiksi valikoituu pääsääntöisesti vanhempia henkilöitä – heillä mitä todennäköisimmin on kertynyttä varallisuutta. Rikollinen ei koe varastavansa rahaa, vaan jakavansa sitä uudelleen. Tämä on esimerkki vahingon kieltämisestä, eli neutralisaatiotekniikan muodosta, jolla tekijä pyrkii vähättelemään aiheuttamaansa taloudellista vahinkoa.

Etäisyys tekee huijauksesta helppoa

Aiheesta tehdyn tutkimuksen parissa on todettu, että romanssihuijausten kokijat eivät saa tarpeeksi tukea viranomaisilta, ja että heitä itseään usein syytetään aiheutuneista vahingoista. Syyllisyyden ja syytösten siirtyminen tekijältä kokijan harteille aiheuttaa sen, että vain pieni osa tapauksista ilmoitetaan viranomaisille. Lisäksi vain murto-osa huijauksen kokijoista pystyy avautumaan tapahtumista läheisilleen asiaan liittyvän häpeän ja syyllisyyden vuoksi.  Huijattujen vaikenemisen on esitetty johtuvan osittain myös siitä, että osaan tapauksista voi liittyä huijatulle esitetty lupaus äkillisestä rikastumisesta. Kuten aiemmin totesin, romanssihuijauksiin voi kytkeytyä erilaisia raha- ja sijoitushuijauksia.

Nykyajan romanssihuijaukset eivät ole sidoksissa paikkaan, vaan kyberrikospaikkana toimii koko maailma. Rakkauspetoksen tekijän ja kokijan välinen etäisyys voi etäännyttää tekijän myös emotionaalisesti teon seurauksista. Koska rikollisella ei ole fyysistä yhteyttä uhriin, tämä voi kieltää vastapuolen olevan ylipäätään uhri minkäänlaiseen rikokseen. Uhrin aseman kieltäminen on jälleen yksi neutralisaatiotekniikan muodoista. Osapuolten välinen fyysinen etäisyys mahdollistaa myös sen, että tekijä voi pitää saamaansa taloudellista hyötyä tavallaan maksuna tarjoamastaan romantiikasta. Romanssihuijausten globaalin luonteen ja suurten etäisyyksien vuoksi tekijää on lähes mahdotonta saattaa laillisesti edesvastuuseen teostaan.

Romanssihuijausilmiö on kaikkien asia

Romanssihuijausten tekijät suojaavat itsensä syyllisyyden tunteilta neutralisaatiotekniikalla, eivätkä joudu näkemään tekojensa seurauksia ja aiheuttamaansa inhimillistä kärsimystä. Kun tarkastellaan huijareiden tapoja selitellä itselleen tekojensa oikeutusta, saadaan osviittaa heidän toimintatavoistaan. Samalla saamme vihjeitä siitä, miten romanssihuijareilta voi suojautua. Mikäli vahinko on jo ehtinyt tapahtua, auttaa tilanteeseen avun piiriin hakeutuminen.

Rikolliset poimivat kohteikseen usein kohtalaisen varakkaita, yksinäisiltä ja haavoittuvaisilta vaikuttavia vanhempia ihmisiä. Netissä uuteen romanttiseen viestittelykaveriin törmänneen henkilön kannattaa olla tarkkana erityisesti, jos kuuluu tähän väestöryhmään. Esimerkiksi Nettideittiturvan toimintaohjebingon avulla voi selvittää keskustelukumppaninsa aitouden. Vastuu digitaidoista kuuluu myös läheiselle; jos antaa vaikka vanhemmalleen tai isovanhemmalleen lahjaksi älylaitteen, on hyvä tiedostaa riskit ja varmistaa, että älylaitetta osataan käyttää turvallisesti. Ei kai moottorisahaakaan anneta osaamattomaan käteen?

Romanssihuijauksia koskeva yhteiskunnallinen keskustelu on tällä hetkellä kokijaa syyllistävä. Tämä johtaa siihen, että apua tarvitsevat eivät uskalla hakea apua. Väärälle taholle suuntautuvasta syyllisyydestä aiheutuneen hiljaisuuden vuoksi romanssihuijaukset tulevat edelleen leviämään. Romanssihuijausilmiön kansantaloudelliset vaikutukset ovat huomattavat – suuria määriä suomalaista varallisuutta karkaa muun muassa ulkomaisten rikollisliigojen taskuihin, ja puille paljaille joutuneet kokijat tipahtavat yhteiskunnan tuettaviksi. On hyvä tiedostaa, että rikolliset hyötyvät siitä, että heidän syyllisyytensä siirtyy huijatun kannettavaksi. Syyllistäessämme romanssihuijauksen kokijaa vapautamme tekijän kaikesta vastuusta ja vieläpä maksamme koko lystistä.


Lähteet:

Anesa, Patrizia: Lovextortion: Persuasion strategies in romance cybercrime. Discourse, Context & Media (35) 6/2020, 100398.

Offei, M; Andoh-Baidoo, F.K.; Ayaburi, E.W.; Asamoah,D: How Do Individuals Justify and Rationalize their Criminal Behaviors in Online Romance Fraud? Information Systems Frontiers (24) 8/2020, 475–491.


kuvituskuva

Jimi Tikkanen

Nettideittiturva-hankkeen viestinnän suunnittelija