Hyppää sisältöön

Koulutukset

Nettideittiturva tarjoaa koulutuksia romanssihuijauksen ilmiöstä. Tarjoamme monipuolisia koulutuksia romanssihuijauksen teemoista sekä tilauskoulutuksina että avoimina koulutuksina. Koulutusten kohderyhminä ovat asiakastyötä tekevät ammattilaiset, sekä aiheesta oman tai läheisensä tilanteen vuoksi kiinnostuneet.

Ennakkovaatimuksia koulutuksiin osallistumiselle ei ole. Avoimiin verkkokoulutuksiimme voit liittyä ilman ennakkoilmoittautumista.

Asiantuntijamme vierailevat kutsusta myös erilaisissa yleisö- ja koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa.

Kevään 2024 avoimet koulutukset

To 18.4. klo 13–13.30: Nettideitti vai romanssihuijaus
(puheenvuoro Kohti taloudellista tasa-arvoa ja turvallisuutta-webinaarissa)

Lue lisää webinaarista

Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeen päätöswebinaari järjestetään torstaina 18.4.2024 klo 9-15. Webinaarissa kuullaan ja keskustellaan taloudellisen väkivallan ilmiöstä eri näkökulmista.

Voit osallistua maksuttomaan webinaariin etänä. Saat osallistumislinkin sähköpostiisi ennen tilaisuutta sekä palautelomakkeen tapahtuman jälkeen. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Webinaarin ohjelma:

9.00 Seminaarin avaussanat, kehittämispäällikkö Suvi Nipuli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
9.15 ”Sitten kun mä voitan”- Taloudellinen väkivalta ja rahapelaaminen, Teresa Tenkanen, hankesuunnittelija, Rahat pelissä -hanke/Takuusäätiö ja Jenna Mäkelä, kokemusasiantuntija ja hankesuunnittelija, Rahat pelissä -hanke/Sosped-säätiö
9.45 Katsaus taloudelliseen väkivaltaan Suomessa – havaintoja ja suosituksia Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanketiimiltä
Hanna Nylén, hankesuunnittelija Viola – väkivallasta vapaaksi ry, Tita Yli-Kätkä, Vaasan ensi- ja turvakoti ry ja varatuomari Eija-Liisa Helin
10.20 Kahvitauko
10.45 Ending Economic Abuse, Dr Nicola Sharp-Jeffs OBE, Founder & CEO at Surviving Economic Abuse
11.30 Lounastauko
12.30 Taloudellinen väkivalta ikääntyneiden näkökulmasta, toiminnanjohtaja Janne Pulkkinen, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
13.00 Nettideitti vai romanssihuijaus? Nettideittiturvan hankesuunnittelija Janina Koski, Maria Akatemia
13.30 Kahvitauko
14.00 Taloudellisesta väkivallasta selviytyminen, psykoterapeutti Tiina Arpiainen
Kommenttipuheenvuorot: Asiantuntija Riina Karjalainen, Ensi- ja turvakotien liitto sekä sosiaalityöntekijä Emmi Heikkinen, Eloisa lastensuojelun avohuolto
14.45 Seminaarin päätössanat, talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas, Suomen Pankki
15.00 Seminaari päättyy

Ke 15.5. klo 17–18: Nettideitti vai romanssihuijaus – Tietoisku romanssihuijauksista

Lue lisää koulutuksesta

Tietoiskussa perehdytään romanssihuijauksen ilmiöön ja sen vaikutuksiin. Lisäksi syvennytään romanssihuijauksen vaiheisiin, huijauksen tunnistamiseen ja saatavilla olevaan apuun. Koulutuksessa tutustutaan myös romanssihuijauksen kokijan läheisen näkökulmaan ja puheeksioton keinoihin.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Koulutuksen Teams-linkki

To 16.5. klo 10–11: Romanssihuijauksen ABC – ilmiö, vaikutukset ja tukipalvelut

Lue lisää koulutuksesta

Koulutuksessa syvennytään romanssihuijauksen ilmiöön, sen vaiheisiin ja yleisyyteen. Lisäksi tarkastellaan romanssihuijausta väkivallan muotona ja kokijan näkökulmaa. Koulutuksessa käydään myös läpi romanssihuijauksen vaikutuksia ja toipumisen vaiheita.

Koulutus on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville ammattilaisille, kuten pankkitoimihenkilöille ja sosiaalialan työntekijöille. Tervetulleita ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuutta ei tallenneta. Aihetta voit opiskella itsenäisesti ja maksutta Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetulla verkkokurssilla.

Koulutuksen Teams-linkki

Nettideittiturvan ja Laurea-ammattikorkeakoulun maksuton verkkokurssi (MOOC)

Olemme toteuttaneet yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa ilmaisen verkkokurssin romanssihuijauksista. Romanssihuijaukset ovat yksi eniten kasvavista kyberrikollisuuden muodoista. Ennen tätä verkkokurssia niiden tunnistamiseen ja vaikutusten ymmärtämiseen on ollut vain rajatusti saatavilla yhteen paikkaan kerättyä tietoa. Ihmisiä kohtaavassa työssä on tärkeää tunnistaa mahdollisesti käynnissä oleva romanssihuijaus tai sen pitkäkestoiset vaikutukset, jotta osana työtä on mahdollisuus tarjota tukea huijauksen kokeneille.

Lue lisää koulutuksesta

Tämän kurssin avulla opit ymmärtämään laaja-alaisesti romanssihuijauksen vaikutuksia niin yksittäisen ihmisen, yhteiskunnan kuin globaalin maailman tasoilla. Lisäksi saat tietoa erilaisista tuen muodoista sekä mahdollisuuksista ja keinoista ennalta-ehkäistä romanssihuijauksia. Tunnistat romanssihuijauksiin liittyviä varoitusmerkkejä, ja osaat sensitiivisesti käsitellä ilmiötä asiakastyössä.

Tämä kurssi voi toimia myös toipumisen tukena romanssihuijauksen kokeneelle ja auttaa ymmärtämään tapahtunutta teoreettisella tasolla. (Huom! Muista hakea tukea toipumisesi tueksi.) Romanssihuijausten tunnistaminen on yksi keino verkkohuijausten maailmalta suojautumiseen ja vahvistaa medialukutaitoa niin yksilönä kuin ammattilaisenakin.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla. Kurssi koostuu kahdesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Voit suorittaa kurssin joko viiden tai kolmen opintopisteen laajuisena. 5 op:n kurssi on suunnattu asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja 3 op:n kurssi on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssi on MOOC-tyyppinen eli ”Massive Open Online Course” verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Ro­mans­si­hui­jaus­ten ABC – ilmiön tun­nis­ta­mi­nen ja

pu­heek­siot­to (5 op)

Tämä kurssi on suunnattu asiakastyötä tekeville ammattilaisille.

Aikataulu

 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan. 
 • Kurssia voi opiskella aikavälillä 1.3.-30.6.2024

Tavoitteet

Kurssilla opit:

 • nimeämään romanssihuijauksen tunnusmerkit
 • arvioimaan ilmiön vaikutukset yksilön, yhteiskunnan ja globaalin maailman tasoilla
 • ottamaan romanssihuijauksen puheeksi ja ohjata kokijan/uhrin avun ja tuen piiriin.

To­teu­tus­ta­pa

 • Itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan opiskeltava verkkokurssi
 • Kurssilla ei ole aikataulutettua opetusta
 • Kurssi opiskellaan Canvas-oppimisympäristössä
 • Tarvitset opiskelua varten tietokoneen
 • Kurssi opiskellaan Canvas-oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joka on 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoa opis­ke­li­jal­le

Kurssista on tarjolla kaksi eri toteutusta, kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu 3 op toteutus, sekä ammattilaisille suunnattu 5 op toteutus. Huomaa, että voit ilmoittautua ja suorittaa vain toisen kurssin!

AV00CB46-3001 Romanssihuijausten ABC – ilmiön tunnistaminen ja vaikutusten tunnistaminen (3 op)

TO00CB45-3001 Romanssihuijausten ABC – ilmiön tunnistaminen ja puheeksiotto (5 op)

Op­pi­ma­te­ri­aa­li ja suositeltu kir­jal­li­suus

Kaikki oppimateriaalit ovat Canvas-oppimisympäristössä.

Ar­vioin­tias­teik­ko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on tehty hyväksytysti.

Kurssin suorituksia arvioidaan viikoittain.


Ro­mans­si­hui­jaus­ten ABC – ilmiön tun­nis­ta­mi­nen ja

vai­ku­tus­ten tun­nis­ta­mi­nen (3 op)

Tämä kurssi on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Aikataulu

 • Kurssi opiskellaan aikavälillä 1.3.-30.6.2024.
 • Kurssilla ei ole opetuskertoja.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • nimeämään romanssihuijauksen tunnusmerkit
 • arvioimaan ilmiön vaikutukset yksilön, yhteiskunnan ja globaalin maailman tasoilla

To­teu­tus­ta­pa

 • Kurssi opiskellaan Canvas-oppimisalustalla.
 • Kaikki opiskelumateriaalit ja tehtävät ovat Canvasissa.
 • Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan kolme opintopistettä, joka on 81 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoa opis­ke­li­jal­le

Kurssista on tarjolla kaksi eri toteutusta, kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu 3 opintopisteen toteutus, sekä ammattilaisille suunnattu 5 op toteutus. Huomaa, että voit ilmoittautua ja suorittaa vain toisen!

AV00CB46-3001 Romanssihuijausten ABC – ilmiön tunnistaminen ja vaikutusten tunnistaminen (3 op)

TO00CB45-3001 Romanssihuijausten ABC – ilmiön tunnistaminen ja puheeksiotto (5 op)

Op­pi­ma­te­ri­aa­li ja suositeltu kir­jal­li­suus

Kaikki oppimateriaalit ovat Canvas-oppimisympäristössä.

Ar­vioin­tias­teik­ko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on tehty hyväksytysti.