Hyppää sisältöön

Mikä on romanssihuijaus?

Yleinen

Romanssihuijaus on talouspetos, jossa sen tekijällä on tarkoitus huijata rahaa. Romanssihuijauksen kokija kokee olevansa (etä-)parisuhteessa, vaikka todellisuudessa hänen viestittelykaverinaan on rikollinen tai rikollisjoukko. Rikostilastoissa romanssihuijaukset raportoidaan rakkauspetos-nimikkeen alla, ja Suomessa näissä verkkopetoksissa menetetään rahaa useita miljoonia euroja niiden ollessa suurin verkkopetosten muoto.

Romanssihuijaukset voidaan nähdä taloudellisen ja digitaalisen väkivallan muotona, jossa on myös yhtymäkohtia lähisuhdeväkivaltaan. Ilmiöön liittyy vahvaa stigmaa, ja sen vaikutukset kokijoille ovat taloudellisten seurausten lisäksi lukemattomat – häpeän, syyllisyyden ja masennusoireiden lisäksi kokija joutuu kohtaamaan todellisuuden, jossa haavekuva romanttisesta suhteesta romuttuu. Psyykkisten vaikutusten lisäksi moni kokija kohtaa taloudellisia haasteita, kuten velkaantumista. Usein romanssihuijauksen kokeminen johtaa myös sosiaalisten läheissuhteiden heikkenemiseen, sillä ilmiöön voi liittyä myös läheisistä eristämistä. Myös velkaantuminen voi aiheuttaa ristiriitoja läheisten kanssa.

Romanssihuijauksen eteneminen

Suurin osa romanssihuijauksista noudattaa samaa rakennetta, ja voimmekin arkikielisesti puhua romanssihuijauksen kaavasta:

Ensimmäinen romanssihuijauksen vaihe on yhteys (kokijaan). Yhteydenotto tapahtuu joko sosiaalisen median palveluissa tai nettideittipalvelussa. Yhteydenottoja tapahtuu niin Facebookin profiilin kommentointina, yksityisviesteinä LinkedInissä kuin Instagramissakin, eli mikä tahansa sosiaalisen median sovellus voi toimia yhteydenoton paikkana. Lähes poikkeuksetta tekijä lähettää uhrille eli kokijalle ensimmäisen viestin. Viestissä saatetaan esimerkiksi kehua kokijan profiilia ja toivoa viestittelyn alkamista tutustumiseksi. Todellisuudessa tekijä saattaa lähettää samanlaisen ensimmäisen viestin samanaikaisesti lukemattomille profiileille luodakseen ensimmäisen kontaktin.

Ottaessaan kohteeseensa yhteyttä romanssihuijari pyrkii vaikuttamaan luotettavalta ja menestyvältä. On tavallista, että miesprofiililla esiintyvä tekijä kertoo työskentelevänsä arvostetussa ammatissa, kuten esimerkiksi sotilaana, lääkärinä, insinöörinä tai yritysjohtajana. Valheensa tukena tekijä hyödyntää näissä ammateissa oikeasti työskentelevien ihmisten kuvia.

Naisprofiililla esiintyvä tekijä useimmiten kertoo olevansa opiskelija, yksinhuoltaja, malli tai olevansa jollain pienipalkkaisella alalla työntekijänä. Kun vain muutama viesti on vaihdettu, tekijä toivoo keskustelun jatkuvan jossakin suojatussa kahdenvälisessä viestisovelluksessa kuten WhatsAppissa, Signalissa tai Telegramissa. Tällä tavalla tekijä voi varmistua siitä, että keskustelua ei seurata vaan hän saa rauhassa jatkaa huijausta somepalvelun sitä häiritsemättä ja niin, että häntä on tulevaisuudessa vaikeampi jäljittää.

Tekijä rakentaa luottamussuhdetta

Seuraavana tekijällä on tarkoitus rakentaa vahva luottamussuhde. Romanttinen vaihe on seurausta luottamuksen syntymisestä, ja tätä romanssivaihetta tekijä saattaa rakentaa kokijaan jopa useiden kuukausien ajan. Vastavuoroista viestittelyä jatketaan, kunnes kokija on alkanut luottaa tarpeeksi tekijään, ja romanttinen suhde on muodostunut vahvaksi. Yhteyttä kokijaan vahvistetaan runsaalla viestittelyllä, sekä yllättäen yhteisillä kokemuksilla.

Tekijä voi myös kertoa yhteyksistään Suomeen, kuten syntyneensä Suomessa, hänen opiskelukaverinsa olleen suomalainen tai että hän on käynyt työmatkalla Suomessa useita kertoja. Viestittelyn jatkuessa tekijä vahvistaa suhdetta tunnustamalla rakkauttaan nopeasti, ja runsassanaisesti. Tämän lisäksi tekijä pyrkii hankkimaan tietoa kokijan varallisuudesta, joten viestittelyssä selvitetään tietoja asunnosta, kesämökistä, säästöistä ja niihin liittyvistä toiveita ja unelmista. Luottamus kokijan ja tekijän välille syntyy vahvaksi, kun he tuntuvat jakavan yhteisiä toiveita tulevaisuudesta, ja samankaltaisia kokemuksia menneisyydessä. Todellisuudessa nämä jaetut ajatukset ovat tekijän peilaamista, jotta kokija alkaisi luottaa tekijään.

Mikäli kokija alkaisikin epäillä romanttisen viestittelykaverinsa aikeita tässä vaiheessa, voi syntynyt luottamussuhde pysyä siitä huolimatta vahvana. Huijauksen kohde saattaa sivuuttaa kaikenlaiset hälytysmerkit ja jättää tekijän tarinan aukot ja epäjohdonmukaisuudet huomiotta. Luottamussuhteen muodostamisella varmistetaan kokijan emotionaalinen sitoutuminen ja varmistetaan hänen lähettävän rahaa tekijälle.

Pistosvaiheessa alkavat tekijän ensimmäiset pyynnöt taloudellisen edun saamiseksi. Usein tekijä tarvitsee kiireellisesti taloudellista apua kokijalta, esimerkiksi mahdollistaakseen ensimmäisen kasvokkaisen kohtaamisen tai välttääkseen kriisitilanteen arjessaan. Rahantarvetta voidaan perustella ja vahvistaa hyvinkin aidon näköisillä testamenteilla, tullin papereilla tai muilla virallisen näköisillä dokumenteilla. Rahaa voidaan pyytää esimerkiksi matkalippuihin, tullimaksuihin, vankilatuomion välttämiseksi tai perinnön mahdollistamiseksi.

Ensimmäinen rahanpyyntö voi myös olla summaltaan hyvin pieni, eli sillä vain testataan kokijan valmiutta tulla huijatuksi. Pienenkin rahansiirron onnistuttua tekijä jatkaa uusilla syillä rahanpyyntöjä. Myös sijoittaminen kryptovaluuttana voi olla tapa saada kokija lähettämään rahaa. Tekijä esimerkiksi kertoo itse rikastuneensa sijoittamalla, ja lupaa neuvoa kokijaa aiheessa. Aidon näköinen sijoitussivusto verkossa on todellisuudessa tekijän hetkeksi verkkoon pystyttämä kulissisivusto, jonka kautta rahansiirrot ovat mahdollisia.

Pistosvaiheen jälkeen usein viestittely palaa takaisin romanssivaiheeseen eli tekijä vahvistaa luottamussuhdetta ja uusia, tulevia rahanpyyntöjä. Nämä romanssi- ja pistosvaiheet seuraavat toisiaan niin kauan, kunnes kokijassa herää riittävän suuri epäilys etäsuhteesta.

Epäilys romanssihuijauksesta herää

Epäilyksen vaiheessa kokija kyseenalaistaa koettua etäsuhdetta, ja tällöin hän saattaa myös kertoa läheisilleen tai tekijälle epäilyksistään. Koska romanssihuijauksen tekijä on jo romanssivaiheessa pyrkinyt eristämään kokijaa läheisistään, saattaa kokija jäädä epäilyksen tunteiden kanssa myös yksin. Kokija alkaa pyöritellä mielessään tapahtunutta, kyseenalaistaa aiemmin tekijän sanomia asioita ja yhdistellä mielessään aiempia ristiriitaisuuksia. Useimmiten kokija kyselee tekijältä ristiriitaisuuksista ja pyrkii tällä tavoin selvittämään suhteen todellista tilaa.

Samanaikaisesti tekijä vahvistaa aiempaa luottamussuhdetta, ja pyrkii palauttamaan kokijan luottamuksen häneen runsailla viesteillä ja rakkauden tunnustuksilla. Tekijä vetoaa tunteisiin ja yhdessä viesteissä ja puheluissa suunniteltuun tulevaisuuteen, sekä toisinaan tekijä saattaa myös syyllistää kokijaa siitä, että tämä usko hänen kertomiaan asioita todeksi. Joskus tekijä katsoo tässä vaiheessa helpommaksi kadota yhtäkkiä yhteydestä (ns. ghosting, ghostata, kadota ilman selitystä) ja siirtyä seuraavaan uhriin saadakseen rahaa, jos hän kokee tämän kokijan olevan liian epäileväinen uusia rahanpyyntöjä vastaanottaakseen.

Tutkimuskirjallisuudessa epäilyksen vaiheesta on huomattu usein kokijan lipuvan takaisin romanssivaiheeseen ja sitä kautta uusiin pistosvaiheisiin. Voidaan siis puhua ns. relapsista, retkahtamisesta takaisin totuttuun kuvioon. Tällainen vaiheissa takaisin päin palaaminen on tyypillistä romanssihuijauksille, sillä kokijalle on vaikeaa hyväksyä kokemus rikoksen uhrina olemisesta sekä todellisuus, jossa lähetetyt rahat ovat menetettyjä ja ihana etäkumppani paljastuu huijariksi.

Romanssihuijauksen viimeinen vaihe on tilanteen paljastuminen. Kokija jää yksin tilanteeseen, jossa hän on kärsinyt taloudellisia tappioita ja pettynyt tilanteen todellisuudesta. Kokijassa herää usein voimakkaita tunnereaktioita, ja hänen voi olla myös vaikeaa hyväksyä koetun rakkauden olleen tosiasiassa häneen kohdistunut talousrikos. Kokijan tunne-elämän täyttävät itsesyytökset sekä häpeän tunteet, ja itsemurhariski on selkeästi koholla. Shokki tapahtuneesta voi vaikuttaa myös arjessa jaksamiseen, ja tilannetta on vaikea hyväksyä tapahtuneeksi. Vasta shokkivaiheen hälvettyä voi kokija aloittaa toipumisen romanssihuijauksen kokemuksesta. Tässä vaiheessa tekijä katoaa kokijan elämästä, ja tilanteen mukaan, joko joutuu kantamaan rikosoikeudellisen vastuun teoistaan tai selviää ilman seuraamuksia. Kokijan ratkaistavaksi jää, tekeekö hän rikosilmoituksen ja kuinka hän käsittelee tapahtuneen. 

Ilman apua ja tukea tilanteeseen ei tule jäädä – useat tahot auttavat kokijaa tapahtuneen käsittelyssä. Yhteystiedoistamme löydät Nettideittiturva-tiimin tiedot. Voit olla meihin yhteydessä luottamuksellisesti tukea saadaksesi.