Hyppää sisältöön

Mikä on romanssihuijaus?

Romanssihuijaus on talouspetos, jossa sen tekijällä on tarkoitus huijata rahaa. Romanssihuijauksen kokija kokee olevansa (etä-)parisuhteessa, vaikka todellisuudessa hänen viestittelykaverinaan on rikollinen tai rikollisjoukko. Rikostilastoissa romanssihuijaukset raportoidaan rakkauspetos-nimikkeen alla, ja Suomessa näissä verkkopetoksissa menetetään rahaa useita miljoonia euroja niiden ollessa suurin verkkopetosten muoto.

Romanssihuijaukset voidaan nähdä taloudellisen ja digitaalisen väkivallan muotona, jossa on myös yhtymäkohtia lähisuhdeväkivaltaan. Ilmiöön liittyy vahvaa stigmaa, ja sen vaikutukset kokijoille ovat taloudellisten seurausten lisäksi lukemattomat – häpeän, syyllisyyden ja masennusoireiden lisäksi kokija joutuu kohtaamaan todellisuuden, jossa haavekuva romanttisesta suhteesta romuttuu. Psyykkisten vaikutusten lisäksi moni kokija kohtaa taloudellisia haasteita, kuten velkaantumista. Usein romanssihuijauksen kokeminen johtaa myös sosiaalisten läheissuhteiden heikkenemiseen, sillä ilmiöön voi liittyä myös läheisistä eristämistä. Myös velkaantuminen voi aiheuttaa ristiriitoja läheisten kanssa.

Romanssihuijauksen eteneminen

Romanssihuijauksista voidaan nähdä usein tyypillinen kaava:

Yhteys kokijaan eli yhteydenotto tapahtuu joko sosiaalisen median palveluissa tai nettideittipalveluissa. Tekijä saattaa lähettää samanlaisen ensimmäisen viestin samanaikaisesti lukemattomille profiileille luodakseen ensimmäisen kontaktin.

Ottaessaan kohteeseensa yhteyttä romanssihuijari pyrkii vaikuttamaan luotettavalta ja menestyvältä. On tavallista, että tekijä kertoo työskentelevänsä arvostetussa ammatissa, kuten esimerkiksi sotilaana, lääkärinä tai yritysjohtajana. Valheensa tukena tekijä hyödyntää näissä ammateissa oikeasti työskentelevien ihmisten kuvia.

Luottamussuhdetta tekijä rakentaa kokijaan jopa useiden kuukausien ajan. Vastavuoroista viestittelyä jatketaan, kunnes kokija on alkanut luottaa tarpeeksi tekijään, ja romanttinen suhde on muodostunut vahvaksi.

Kun huijauksen kohde luulee olevansa aidossa romanttisessa suhteessa, saattaa hänen arviointikykynsä laskea merkittävästi. Rakastuneena ihminen ei osaa ajatella selkeästi, jolloin esimerkiksi älykkyydestä, koulutuksesta tai maalaisjärjestä ei juurikaan ole apua.

Mikäli kokija alkaisikin epäillä romanttisen viestittelykaverinsa aikeita, voi syntynyt luottamussuhde pysyä vahvana. Huijauksen kohde saattaa sivuuttaa kaikenlaiset hälytysmerkit ja jättää tekijän tarinan aukot ja epäjohdonmukaisuudet huomiotta.

Rahan vaiheessa alkavat tekijän pyynnöt taloudellisen edun saamiseksi. Usein tekijä tarvitsee kiireellisesti taloudellista apua kokijalta, esimerkiksi mahdollistaakseen ensimmäisen kasvokkaisen kohtaamisen tai välttääkseen kriisitilanteen arjessaan. Luottamussuhteen muodostamisella varmistetaan kokijan emotionaalinen sitoutuminen ja varmistetaan hänen lähettävän rahaa tekijälle.

Vasta näiden vaiheiden jälkeen voidaan sanoa romanssihuijauksen seuraavien vaiheiden eroavan kokijan ja tekijän kohdalla.

Kokijalla saattaa vähitellen herätä epäilys tilanteesta. Hän voi alkaa kyseenalaistamaan koettua romanssia ja kertoa epäilyksistään läheisilleen tai tekijälle. Tekijän vaihtoehtoina on joko kadota verkkokeskustelusta (ns. ghosting) tai pyrkiä vahvistamaan tunnesidettä kokijaan ja vakuuttamaan luotettavuuttaan, jotta huijaus voi jatkua.

Romanssihuijauksen viimeinen vaihe on tilanteen paljastuminen. Kokija jää yksin tilanteeseen, jossa hän on kärsinyt taloudellisia tappioita ja pettynyt tilanteen todellisuudesta. Kokijassa herää usein voimakkaita tunnereaktioita, ja hänen voi olla myös vaikeaa hyväksyä koetun rakkauden olleen tosiasiassa häneen kohdistunut talousrikos. Tässä vaiheessa tekijä katoaa kokijan elämästä, ja tilanteesta riippuen joko joutuu kantamaan rikosoikeudellisen vastuun teoistaan tai selviää ilman seuraamuksia. Kokijan ratkaistavaksi jää, tekeekö hän rikosilmoituksen ja kuinka hän käsittelee tapahtuneen.

Ilman apua ja tukea tilanteeseen ei tule jäädä – useat tahot auttavat kokijaa tapahtuneen käsittelyssä. Yhteystiedoistamme löydät Nettideittiturva-tiimin tiedot. Voit olla meihin yhteydessä luottamuksellisesti tukea saadaksesi.